+420 720 140 104

Web

Ing. arch. Magda Malovaná autorizovaná architektka

Vyberte stránku

MAGDA MALOVANÁ
Ceník služeb architekta Olomouc

Honorář za zpracování projektu domu stanovujeme vždy individuálně na základě konkrétních požadavků a rozsahu uvažované stavby. Cena je určena nabídkou a následnou vzájemnou dohodou, budete ji tedy dopředu znát. Nabídkové ceny stanovujeme v rozumné výši, cílem je vždy dosažení vzájemné spokojenosti.

Úvodní konzultace zdarma

  • Úvodní konzultace stavebního záměru v Olomouci nebo e-mailem (délka trvání cca 1 hodina) zdarma.
  • Další konzultace záměru (výběru pozemku nebo lokality pro stavbu, definice stavebního záměru, program stavby, inženýrská činnost, konzultace mimo Olomouc) ve zvýhodněné sazbě 500 Kč za hodinu.

Cena stavebního projektu

Ceny stavebních projektů se odvíjejí od rozpočtových nákladů stavby.

Pro ilustraci uvádíme příklad projektu novostavby rodinného domu se stavebním rozpočtem cca 3 mil. Kč.

Vypracování architektonické studie (ideového návrhu) stavby

Vyřešíme situování na parcele, urbanistické řešení stavby, napojení sítí, energetickou koncepci, podlažnost, tvar střechy, zastavěnou plochu, vzhled domu, způsob využití domu a jednotlivých ploch, možnosti dalšího budoucího rozšíření stavby a mnoho dalších základních předpokladů k Vaší budoucí spokojenosti se stavbou.

cena: 25 000–30 000 Kč*

Vypracování projektu pro stavební povolení

Ten dokládá podrobné řešení stavby, a to v souladu s Vašimi požadavky i v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Projektová dokumentace obsahuje tyto části: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Projekt předložíte spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.) a na základě této žádosti Vám bude uděleno povolení ke stavbě příslušným stavebním úřadem.

cena: 45 000–55 000 Kč*

Vypracování jednotného projektu

Nabízíme zpracování jedné projektové dokumentace, která slouží jak pro vyřízení potřebných povolení, tak jako dostatečný podklad pro provedení stavby odbornou firmou. Je vhodné i výhodné například pro rodinné domy, rekonstrukce bytů a rodinných domů, přístavby a půdní vestavby, drobnou architekturu jako jsou přístřešky, zahradní domky, altány, pergoly a podobně, tedy i pro námi uvažovaný rodinný dům. Základní provedení projektu pro potřeby úřadu je obohaceno o podrobnější měřítko a bližší specifikaci materiálů a konstrukcí, řešení kritických konstrukčních detailů stavby a skladby konstrukcí. Standardní provedení je rozšířeno o tabulky dveří, oken, zámečnických a klempířských prvků a podobně. Tento projekt použijete jako přílohu k žádosti stavebnímu úřadu i jako podklad pro výběr dodavatelské firmy, na jehož základě dodavatel zhotoví prováděcí dokumentaci jednotlivých částí stavby.

cena: 70 000–80 000 Kč*
* Uvedené ceny platí pro ilustrační příklad, v případě jiného investičního záměru nabídneme cenu úměrnou Vašemu projektu.

Služby bytového architekta

Návrh interiéru většího rozsahu

Zahrnuje funkční řešení prostoru, návrh případných menších stavebních úprav, rozkreslení atypického nábytku jako podklad pro dodavatelskou stolařskou firmu, moodboard-inspirační kolážovový výkres, s jehož pomocí definujeme barevnost a styl budoucího prostoru, vzorky použitých materiálů a vytipujeme vhodné solitérní doplňky. Výkresová dokumentace dále obsahuje půdorys řešeného prostoru se zakreslením navrženého mobiliáře, pohledy na všechny stěny řešeného prostoru a několik perspektivních pohledů do místnosti nebo zákresů do fotografie místnosti.

cena návrhu jedné místnosti s běžnými nároky cca 8 000 Kč

Návrh pokoje menšího rozsahu

Rozsah projektu interiéru není vázán závaznou legislativou, podle přání lze dohodnout menší rozsah v nižší cenové relaci, který Vám může velmi účinně pomoci při hledání nejlepšího, originálního i funkčního řešení Vašeho domova. Návrh řešení místnosti, který bude obsahovat barevnost, stylové ladění, tipy na solitérní doplňky plus základní funkční a prostorové řešení místnosti podle Vašich požadavků a potřeb.

cena již od 3 500 Kč